Handelsbetingelser


Salgs- og leveringsbetingselser - Webshop

 

Indledning

Følgende betingelser er gældende for købet, såfremt parterne ikke skriftligt har aftalt andet.

Betaling

Alcon A/S modtager betaling med Dankort. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms. Alcon A/S krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering

Alcon A/S prøver at efterstræbe at afsendelsen af ordrer indgået før kl. 12:00 bliver sendt samme dag. Ordrer indgået efter kl. 12:00 bliver først afsendt dagen efter. Alcon A/S sørger for levering med Danske Fragtmænd (med mindre andet angives) Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er kun vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt, at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering til fragtbilen har fundet sted.

Leveringstid

Såfremt det ikke er muligt for fragtmanden at aflevere leverancen på adressen, tages det med retur til centralen, og kan efterfølgende leveres efter aftale - ekstra leveringsomkostninger må påregnes. vare som ikke er lagervare & skaffevare tages ikke retur. Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet. Alcon A/S kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Danske Fragtmænd. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Alcon A/S naturligvis en ny leverance uden beregning.

Reklamationsret

Alcon A/S yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Alcon A/S indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Alcon A/S returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Reklamation og varereturnering Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Alcon A/S
Ole Rømers Vej 15
8670 Låsby

 

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Alcon A/S har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendel-sen. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@alcon.nu. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tvister

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og efter sælgers valg enten indbringes for de almindelige domstole ved sælgers værneting eller afgøres ved voldgift. Såfremt sælger vælger sagen afgjort ved voldgift udpeges en voldgiftsmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. I øvrigt finder lov om voldgift anvendelse.