Tilskud til Energibesparelser

Lad Alcon hjælpe dig med beregning og hjemtagelse af energitilskud. Det er din/jeres sikkerhed for at i får det maksimale tilskud!

I henhold til Energiselskabernes Energispareindsats, er det muligt at få tilskud til energispareprojekter eksempelvis ved en kedeludskiftning. Når man går fra en ældre kedel til en ny, vil der være en vis besparelse på den energi man sender ind i fyret. Det er den besparelse som Energiselskaberne er interesseret i, og derfor udbetales en kontant sum til dig som køber.


HVAD KAN MAN OPNÅ I TILSKUD?

For hver kWh opnået besparelse, udbetaler energiselskabet et ørebeløb.

HVORDAN FÅR JEG TILSKUD?

1. Du retter henvendelse til Alcon med dit energispareprojekt. Bemærk at vi kun laver energispareprojekter som omhandler vores egne kedelanlæg.

2. Lad Alcon hjælpe dig med beregningen. Vi laver en beregning på tilskudddets størrelse jf. myndigehedernes bestemmelser, så du er sikret det maksimale tilskud.

3. Hvis man ønsker at gøre brug af beregningen underskrives der en aftale med vores samarbejdspartner.

4. Man er ikke forpligtet til at købe noget, men har udelukkende skrevet under på, at hvis man udfører projektet inden for en vis tidsperiode så er man sikret tilskuddet.

5. Du skal altid sørge for at få tilsagn om tilskud, inden du laver en bindende aftale om køb af en ny kedel. Det mindste tilskudsbeløb, som udbetales, er 1.000 kr.